حامیان انجمن

انتشارات انجمن

درباره انجمن

تقاضای تشکیل انجمن صنفی مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران در بهار سال 1383 توسط اعضای موسس انجمن به اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران ارائه و در تاریخ 01/04/1383 با شماره 251 در آن اداره کل ثبت گردید.

اولین مجمع عمومی انجمن در تاریخ 25/03/1383 و با حضور 168 نفر از مهندسان مکانیک ثبت نام شده ، نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی و اداره کار و امور اجتماعی استان تهران تشکیل و نسبت به بررسی و تصویب اساسنامه و اعضای هیات مدیره و بازرسان اقدام نمود و بدین ترتیب انجمن مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران فعالیت صنفی خود را آغاز نمود.


کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت متعلق به انجمن مهندسان مکانیک ساختمان تهران می باشد
اشرفی اصفهان به سمت شمال - بالاتر از جلال آل احمد - گوچه طالقانی - پلاک 12- ساختمال گلشن - واحد 6