اینجا هستیدSkip Navigation Links : صفحه نخست : ماژول ها : درباره ما
تاریخچة تشکیل انجمن صنفی
تقاضای تشکیل انجمن صنفی مهندسان تأسیسات مکانیکی ساختمان تهران در بهار سال 1383 توسط اعضای مؤسس بشرح زیر به اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران اراﺋﻪ و در تاریخ 1/4/1383 با شمارة 251ـ 1/3ـ7 در آن ادارة کل ثبت گردید :
  • آقای عسگر خسروی فر فوق لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه تبریز در سال 1365
  • آقای محسن قالیچه باف یزدی فوق لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه شریف در سال 1376
  • آقای جعفر طباطبایی لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه بغداد در سال 1345
اولین مجمع عمومی انجمن در تاریخ 25/03/1383 و با حضور 168 نفر از مهندسان مکانیک ثبت نام شده، نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی و ادارة کار و امور اجتماعی استان تهران تشکیل و نسبت به بررسی و تصویب اساسنامه و اعضای هیأت مدیره و بازرسان اقدام نمود و بدین ترتیب انجمن مهندسان تأسیسات مکانیکی ساختمان تهران فعالیت صنفی خود را آغاز نمود.
انجمن در حال حاضر نزدیک به 700 نفر عضو دارد.

اعضای اولین دوره هیأت مدیره انجمن ( از خرداد 83 الی خرداد 86 )
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
تحصیلات
1
عسگر خسروی فر
رﺋﯿﺲ
فوق لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه تبریز
2
جعفر طباطبایی
نایب رﺋﯿﺲ
لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه بغداد
3
محسن قالیچه باف
خزانه دار
فوق لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه شریف
4
مرتضی قضات
عضو اصلی
فوق لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه امیرکبیر
5
شادروان محمدزاد پیرزاد
عضو اصلی
لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه تنسی آمریکا
6
شادروان علی صدیق
عضو علی البدل
لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت
7
بهروز اعظمی
عضو علی البدل

اعضای دومین دوره هیأت مدیره انجمن ( از خرداد 86 الی خرداد 89 )
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
تحصیلات
1
عسگر خسروی فر
رﺋﯿﺲ
فوق لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه تبریز
2
مرتضی قضات
نایب رﺋﯿﺲ
فوق لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه امیرکبیر
3
کیاندخت پرتوی
خزانه دار
فوق لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت
4
محمد صادق موسوی
عضو اصلی
لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه علم وصنعت
5
ایرج فروزنده
عضو اصلی
لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه شریف
6
داریوش امیر سردار گودرزی
عضو علی البدل
فوق لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه دهلی هند
7
شادروان محمدزاد پیرزاد
عضو علی البدل
لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه تنسی آمریکا

اعضای سومین دوره هیأت مدیره انجمن ( از آذر 89 الی آذر 92 )
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
تحصیلات
1
ارسلان نیسانی سامانی
رﺋﯿﺲ
لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه شریف
2
ایرج فروزنده
نایب رﺋﯿﺲ
لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه شریف
3
محمود میر معظمی
خزانه دار
لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه خواجه نصیر
4
مرتضی قضات
دبیر
فوق لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه امیرکبیر
5
عسگر خسروی فر
عضو اصلی
فوق لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه تبریز
6
بهنام عابدی ترکی
عضو علی البدل
لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه تبریز
7
رسول اسفرنجانی
عضو علی البدل
لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه تبریز

اعضای چهارمين دوره هیأت مدیره انجمن ( از بهمن 92 الی بهمن 95 )
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
تحصیلات
1
ایرج فروزنده
رﺋﯿﺲ
لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه شریف
2
سیدمحمدصادق موسوی خلخالی
نایب رﺋﯿﺲ
لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ايران
3
محسن معانی
خزانه دار
فوق ليسانس مهندسی مکانيک از دانشگاه تهران
4
محمود میر معظمی
عضو اصلی
لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه خواجه نصیر
5
بهنام عابدی ترکی
عضو اصلی
لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه تبریز
6
ارسلان نیسانی سامانی
عضو علی البدل
لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه شریف
7
بهمنام جباری طالقانی
عضو علی البدل
لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه شریف

بازرسان اصلی و علی البدل ( از زمان تأسیس انجمن تا کنون )
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
تحصیلات
1
سعید مجتهدی
اصلی
لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه علم وصنعت
2
محمد تقی لطیفیان
اصلی
لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه علم وصنعت
2
ایرج فروزنده
اصلی
لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه شریف
3
محمد رضا جواهری
اصلی
لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه علم وصنعت
4
عبدالرضا محمدی
اصلی
فوق لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه لاهور
5
یوسفعلی یمشانی
علی البدل
لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه آزاد
6
ارسلان نیسانی سامانی 
اصلی
لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه شریف
7
رضا طاهری
اصلی
لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه امیرکبیر
8
سعید وهابزادگان
علی البدل
فوق لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه امیرکبیر
9
علی بهمنی علیجانوند
اصلی
 لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران
10
فریبرز وثوق
اصلی
لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران
11
غلامحسین قاﺋﻤﯽ
علی البدل
فوق لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه مالک اشتر
11
مرتضی قضات
اصلی
فوق لیسانس مهندسی مکانيک از دانشگاه اميرکبیر
11
شهاب الدین میرزایی قمی
اصلی
لیسانس مهندسی مکانیک
11
مصطفی زینلی
علی البدل
فوق لیسانس مهندسی مکانيک


تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به انجمن مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران می باشد
این سایت متعلق به انجمن مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران بوده و این انجمن وبلاگ یا سایت دیگری ندارد.