اینجا هستیدSkip Navigation Links
برگزاری آزمون کارشناسان ماده ۲۷ در اواخر سال جاری برگزاری آزمون کارشناسان ماده ۲۷ در اواخر سال جاری (تعداد بازدید : 1146)

 به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی به نقل از روابط عمومی نظام مهندسی زنجان، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان گفت: یکی ازمهمترین مسئولیت ها و وظایف سازمان نظام مهندسی ساختمان، ارائه خدمات کارشناسی در زمینه های مختلف رشته های هفت گانه ساختمان است که به صراحت درماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بیان شده است.

حسن مجتبی زاده  عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان تصریح کرد: مطابق ماده 27 مقررات ملی ساختمان، همه موسسه های دولتي، نهادها، نيروي نظامي و انتظامي و شهرداري ها مي توانند در ارجاع امور كارشناسي با رعايت آيين نامه خاصي كه به پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي رسد به جاي كارشناسان رسمي دادگستري از مهندسان داراي پروانه اشتغال كه به وسيله سازمان نظام استان معرفي مي شوند استفاده نمايند.
وی در ادامه افزود: در همین راستا و در اجرای ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و آیین نامه اجرایی آن و دستورالعمل مربوطه،شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان با همکاری سازمان نظام مهندسی استان ها و وزارت راه وشهرسازی برگزاری آزمون ماده ۲۷ را در دستور کارخود قرار داده است تا با تشکیل هیات های تشخیص، آزمون و نظارت و یک برنامه ریزی دقیق و منظم و بهره گیری از اساتید برجسته کشوری این آزمون را در اواخر سال ۱۳۹۶برگزار کند.

 به گزارش رواببط عمومی شورای مرکزی به نقل از روابط عمومی نظام مهندسی زنجان،رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان گفت :یکی ازمهمترین وظایف ومسئولیتهای سازمان نظام مهندسی ساختمان،ارائه خدمات کارشناسی در زمینه های مختلف رشته های هفت گانه ساختمان است که به صراحت درماده ۲۷ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان بیان شده است.

حسن مجتبی زاده  عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان تصریح کرد : مطابق ماده 27 مقررات ملی ساختمان ، کلیه  مؤسسات دولتي، نهادها، نيروي نظامي و انتظامي و شهرداري ها مي توانند در ارجاع امور كارشناسي با رعايت آيين نامه خاصي كه به پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي رسد به جاي كارشناسان رسمي دادگستري از مهندسان داراي پروانه اشتغال كه بوسيله سازمان نظام استان معرفي مي شوند استفاده نمايند.

وی در ادامه افزود: درهمین راستا ودراجرای ماده۲۷قانون نظام مهندسی وآیین نامه اجرایی آن ودستورالعمل مربوطه ،شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان باهمکاری سازمان نظام مهندسی استانها ووزارت راه وشهرسازی برگزاری آزمون ماده ۲۷ رادر دستور کارخود قرار داده است تا با تشکیل هیات های تشخیص،آزمون ونظارت ویک برنامه ریزی دقیق ومنظم وبهره گیری ازاساتید برجسته کشوری این آزمون را در اواخر سال۱۳۹۶برگزار کند.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان تصریح کرد: بر این اساس مهندسان واجد شرایط پس از موفقیت در آزمون و سپری کردن دوره‌های کارآموزی، پروانه کارشناسی دریافت می‌کنند و در چارچوب صلاحیت‌هایی که برای آنان مشخص شده در پاسخ به مرجع درخواست کننده اظهارنظر کرده و آن را در اختیار سازمان قرار می‌دهند.

مجتبی زاده بیان داشت : كليه خدمات مهندسي از قبيل طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره برداري، كنترل و بازرسي، آزمايش، متره، برآورد، ارزيابي و تقويم، تشخيص علل خرابي كه در چارچوب معيارهاي پذيرفته شده تخصصي قابل عرضه بوده و در زمره امور حرفه اي مربوط به پروانه اشتغال موضوع قانون نظام مهندسي ساختمان است .

این مقام مسئول با اشاره به اینکه عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، دارا بودن پروانه اشتغال به كار مهندسی معتبر در رشته مورد تقاضا، داشتن 10 سال سابقه كار مفید در رشته مورد تقاضا پس از فراغت از تحصیل، قبولی در آزمون مربوط در کنار گذراندن دوره‌های آموزش كارشناسی، نداشتن پیشینه كیفری و محكومیت انتظامی و بالاتر و همچنین برخورداری از سلامتی مناسب برای كارشناسی از مهم‌ترین شرایط لازم برای اخذ پروانه كارشناسی عمومی است،تاکید کرد: پروانه كارشناسي سازمان نظام مهندسي ساختمان در هر يك از 7 رشته اصلي عمران، معماري، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، شهرسازي، نقشه برداري و ترافيك موضوع ماده 6 قانون اعطاء مي شود.

 به گزارش رواببط عمومی شورای مرکزی به نقل از روابط عمومی نظام مهندسی زنجان،رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان گفت :یکی ازمهمترین وظایف ومسئولیتهای سازمان نظام مهندسی ساختمان،ارائه خدمات کارشناسی در زمینه های مختلف رشته های هفت گانه ساختمان است که به صراحت درماده ۲۷ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان بیان شده است.

حسن مجتبی زاده  عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان تصریح کرد : مطابق ماده 27 مقررات ملی ساختمان ، کلیه  مؤسسات دولتي، نهادها، نيروي نظامي و انتظامي و شهرداري ها مي توانند در ارجاع امور كارشناسي با رعايت آيين نامه خاصي كه به پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي رسد به جاي كارشناسان رسمي دادگستري از مهندسان داراي پروانه اشتغال كه بوسيله سازمان نظام استان معرفي مي شوند استفاده نمايند.

وی در ادامه افزود: درهمین راستا ودراجرای ماده۲۷قانون نظام مهندسی وآیین نامه اجرایی آن ودستورالعمل مربوطه ،شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان باهمکاری سازمان نظام مهندسی استانها ووزارت راه وشهرسازی برگزاری آزمون ماده ۲۷ رادر دستور کارخود قرار داده است تا با تشکیل هیات های تشخیص،آزمون ونظارت ویک برنامه ریزی دقیق ومنظم وبهره گیری ازاساتید برجسته کشوری این آزمون را در اواخر سال۱۳۹۶برگزار کند.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان تصریح کرد: بر این اساس مهندسان واجد شرایط پس از موفقیت در آزمون و سپری کردن دوره‌های کارآموزی، پروانه کارشناسی دریافت می‌کنند و در چارچوب صلاحیت‌هایی که برای آنان مشخص شده در پاسخ به مرجع درخواست کننده اظهارنظر کرده و آن را در اختیار سازمان قرار می‌دهند.

مجتبی زاده بیان داشت : كليه خدمات مهندسي از قبيل طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره برداري، كنترل و بازرسي، آزمايش، متره، برآورد، ارزيابي و تقويم، تشخيص علل خرابي كه در چارچوب معيارهاي پذيرفته شده تخصصي قابل عرضه بوده و در زمره امور حرفه اي مربوط به پروانه اشتغال موضوع قانون نظام مهندسي ساختمان است .

این مقام مسئول با اشاره به اینکه عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، دارا بودن پروانه اشتغال به كار مهندسی معتبر در رشته مورد تقاضا، داشتن 10 سال سابقه كار مفید در رشته مورد تقاضا پس از فراغت از تحصیل، قبولی در آزمون مربوط در کنار گذراندن دوره‌های آموزش كارشناسی، نداشتن پیشینه كیفری و محكومیت انتظامی و بالاتر و همچنین برخورداری از سلامتی مناسب برای كارشناسی از مهم‌ترین شرایط لازم برای اخذ پروانه كارشناسی عمومی است،تاکید کرد: پروانه كارشناسي سازمان نظام مهندسي ساختمان در هر يك از 7 رشته اصلي عمران، معماري، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، شهرسازي، نقشه برداري و ترافيك موضوع ماده 6 قانون اعطاء مي شود.


تاریخ: ۱۳۷۵/۰۶/۲۷

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به انجمن مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران می باشد
این سایت متعلق به انجمن مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران بوده و این انجمن وبلاگ یا سایت دیگری ندارد.