اولین جلسه هفتمین دوره گروه تخصصی مکانیک برگزار شد


اولین جلسه هفتمین دوره گروه تخصصی مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با حضور رئیس سازمان و اعضای هیئت رئیسه برگزار شد.
 رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اظهار کرد: گروه تخصصی مکانیک طی دو، سه دوره اخیر عملکرد خوبی داشته است.

برای اطلاعات بیشتر، اینجا کلیک کنید. 
۱۳۷۵/۰۵/۲۳
www.amebet.com
انجمن مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران